engelsizumutlar.com

#12.03.2012# İş Eğitimi bölümümüz aktif hale getirilip, 3 yeni kategori eklenmiştir! ...AÇ... | #10.03.2012# Özel Eğitim Filmleri bölümüne 3 adet yeni film eklenmiştir! ...AÇ... | #14.02.2012# Ziyaretçi Defteri eklenmiştir! ...AÇ... | #10.02.2012# Diğer Uygulama Formları eklenmiştir! ...AÇ... | #08.02.2012# Etkinlik Çizelgesi Yöntemi eklenmiştir! ...AÇ... |
Arama
İçeriğe git

Ana Menü

Matematik Öğretimi

ÖĞRETİM UYGULAMALARI

YAZAN: MERVE KIRŞEHİRLİ

11.01.2012

Matematik, bir “örüntü ve sistemler bilimi”dir. Matematiksel etkinliklerle insanlar, başta sayı ve şekil olmak üzere çeşitli matematiksel temel kavram ve ilişkileri kullanarak bütün bu olaylar  dizgisini kendi içlerinde anlamlı bir hale getirmeye çalışırlar.

Matematik, kavramsal bilgiler ve işlemsel bilgiler olmak üzere ikiye ayrılır. Kavramsal bilgiler, bireyin içsel olarak sahip olduğu bilgi temel alınarak oluşturulmuş ilişkilerden oluşur. İşlemsel bilgiler ise kurallara dayalı ve rutin matematiksel bilgiyi temsil eden sembolleri içerir.

Zihin engelli bireylerin bilgiyi içselleştirme ve kuralları sembolleştirerek bir şemaya oturtma becerileri sınırlıdır. Sadece matematik işlemlerini sembolleştirme değil, günlük  yaşamda karşılaştıkları diğer becerileri de sembolleştirmeye ihtiyaç duyarlar. İşte bu noktada matematik öğretimi, zihin engelli bireylere bilgiyi zihinde nasıl sembolleştireceklerini öğrenme olanağı tanır. Bu nedenle, zihin engelli bireyler için matematik öğretimi ve semboller çok önemlidir.

Matematikteki kavramsal bilgiler, zihin engelli bireylere kavram ve beceri öğretim yöntemleri kullanılarak aktarılırken, işlemsel bilgiler daha çok ezber yapmayı gerektirir. Bu noktada, zihin engelli çocuklara  sayıları ve matematik kurallarını öğretirken resimlere, somut ifadelere ve bol tekrara yer verilmelidir. Okuma-yazma becerilerine sahip çocuklar için yazılı semboller, dil becerilerine sahip çocuklar  için ise konuşma dili kullanılmalıdır. Örnekler verilirken gerçek hayat durumlarından, çocukların sıklıkla karşılaştığı olay örgülerinden yararlanılmalıdır.

Matematik öğretimindeki başlıca öğretim modelleri şunlardır:

. Yapılandırmacı Matematik Eğitimi: Bilginin direk aktarılması, bilgiyi alan bireyin aktif  çabası sonucu bilginin zihinde yapılandırılacağını, bunun da süreç içerisinde uygun ortamın oluşturularak gerçekleşeceğini savunur.

. Gerçekçi Matematik Eğitimi: Matematik eğitiminin çocuğa yaşantısal olarak verileceğini,  derse giriş etkinliğinin öğretilecek amaca uygun olması ve çocuğa kendi sembollerini geliştirmesi için fırsat tanınması gerektiğini savunur.

. Aktif Öğrenme Modeli: Öğrenme işinin öğrencinin kendi denetiminde gerçekleşen bir süreç  olduğunu savunur.

Matematik öğretiminde sayı, şekil, matematik işlemleri (toplama-çıkarma) gibi matematik becerilerinin öğretimi yapılırken somut ifadelere yer verilmesi, açık-net, yalın ve anlaşılır bir şekilde anlatımı, basite indirgeyerek bilgilerin aktarılması, görsel ve şekilsel şemalardan yararlanılarak öğretim yapılması en önemli ve temel noktalardandır.

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön