engelsizumutlar.com

#12.03.2012# İş Eğitimi bölümümüz aktif hale getirilip, 3 yeni kategori eklenmiştir! ...AÇ... | #10.03.2012# Özel Eğitim Filmleri bölümüne 3 adet yeni film eklenmiştir! ...AÇ... | #14.02.2012# Ziyaretçi Defteri eklenmiştir! ...AÇ... | #10.02.2012# Diğer Uygulama Formları eklenmiştir! ...AÇ... | #08.02.2012# Etkinlik Çizelgesi Yöntemi eklenmiştir! ...AÇ... |
Arama
İçeriğe git

Ana Menü

Okuma-Yazma Öğretimi

ÖĞRETİM UYGULAMALARI

YAZAN: MERVE KIRŞEHİRLİ

11.01.2012


Okuma-yazma mevcut sembollerden anlam çıkarma ve yine bu sembolleri kullanarak anlamlı sözcükler oluşturma becerisidir.  Okuma-yazma öğretimi zihin engelli bireylerle çalışılan akademik konuların başında gelmektedir ve diğer akademik becerilerin öğrenilmesine de temel oluşturmaktadır. Okuma-yazma becerisini öğrenmek tamamen öğrencinin performansı ile ilgili bir durumdur.Okuma-yazma öğretimi, yöntem ve teknikler kullanılarak farklı şekillerde yapılabilir. Okuma-yazma öğretim yöntemlerine örnek olarak cümle yöntemi ele alınabilir. Eskiden bu yönteme fiş yöntemi de denilebilirdi. Bu yöntemde, ''Ali bak'' cümlesi ile öğretime başlanır ve cümle öğrencinin defterine yazılır. Daha sonra tekrarlarda cümlenin öğrenci tarafından okunması ve bağımsız olarak cümleyi yazması sağlanır. Öğrenci, cümlenin tamamını öğrendikten sonra cümle kelimelere bölünür. Tek başına Ali ve  bak kelimelerini öğrencinin okuması ve yazması sağlanır. Daha sonra yeni fiş cümlelerinin öğretimine geçilir. Öğrencinin okuyup yazabildiği sözcük sayısı ortalama olarak  beş altıya ulaştığında bu sözcüklerle yeni cümleler oluşturulur.

Bu süreç devam ederken, ilk başta çalışılan cümlenin sözcükleri hecelere ayrılır ve hece çalışması yapılır. Öğrencinin heceleri okuması ve yazması sağlanır. Hece çalışmalarından sonra heceler kesilerek harfler öğrencilere kavratılır. Bir yandan da, yeni fiş cümleleri eklenmeye ve yeni sözcükler çalışılmaya  devam edilir. Cümle (fiş) yöntemi günümüzde kullanılan okuma-yazma yöntemine göre biraz daha uzun sürmektedir. Fakat yapılan araştırmalar okuma-yazmayı cümle yöntemiyle öğrenen  öğrencilerin okuma becerilerinde bütünü daha kolay aldıklarını ve paragraf sorularını çözmede daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur.

Cümle (fiş) yöntemi kullanılırken çalışılacak cümlelerin sırasına aşağıdaki şekildedir:


. Ali ata bak
. Emel eve gel
. Emel bal al
. Oya okula koş
. Kaya okula koş
. İpek topu at
. İpek topu tut
. Zil çaldı
. Işık ılık süt iç
. Ömer mısır sever
. Ömer mısır yer
. Resim yap
. Kalem al
. Ümit bu üzüm
. Dayım düğüne gitti
. Dayım saz çaldı
. Elif fidan dik, sula
. Bu bağ bizim
. Yağ yağmur yağ
. Jale bu jandarma
. Uyan Ufuk uyan
. Erken uyu erken uyan
. Yücel yazı yaz
. Bayram geldi
. Vatanım Türkiye
. Fener as
. Bayrak as
. Atatürk'ü çok severiz
. Cemil cici kuş öttü
. Cumhuriyet çok yaşa
. Atatürk bize çok çalışın dedi
. Güler gazete okuyor
. Bir yıl dört mevsimdir
. Bir hafta yedi gündür
. Yıldız yumurta soy
. Veli küçük köpek havladı


Okuma-yazma öğretiminde izlenen başka bir yol da ses sistemidir. Ülkemizde şu anda ilköğretim okullarında kullanılan yöntemdir. Cümle (fiş) yöntemine göre daha hızlı ve  pratik olduğu söylenmektedir. Bu yöntemde öğrenciye önce sesler öğretilir. Sesleri bağımsız olarak okuması ve yazması sağlanır. Daha sonra öğretilen seslerle yeni sözcükler  oluşturması, son olarak da öğrendiği sözcüklerle cümleler oluşturması sağlanır. Ses yönteminde sesler gurup grup çalışılır. Ses yöntemine göre harf gurupları şu şekildedir:

. Birinci Grup: e,l,a,t

. İkinci Grup: i,n,o,r,m

. Üçüncü Grup: u,k,ı,y,s,d

. Dördüncü Grup: ö,b,ü,ş,z,ç

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön